ประเภทรถที่มีให้บริการในงานเหมาคัน Full Truck Load
 
รถ 6 ล้อคอก
 
รถ 10 ล้อคอก
 
รถกระบะ
 
รถพ่วงคอก
 
รถเทลเลอร์พื้นเรียบ