ประวัติ ของ หจก.บี.เอส.ขนส่ง

 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอส.ขนส่ง เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการ เมื่อ ปี พ.ศ.2508 มีสำนักงานใหญ่อยู่
ที่จังหวัดอุบลราชธานี และมีสาขาอยู่ที่ ถ.พุทธมณฑลสาย 3 กรุงเทพมหานคร

ในเบื้องต้น
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทได้แก่ ทหารอากาศสหรัฐ(GI) ที่ประจำการอยู่ที่ฐานทัพอากาศ กองบินที่ 21 จังหวัดอุบลราชธานี

คำว่า บี.เอส.(B.S.) ย่อมาจาก ”Best Service” อันเป็นเป้าหมายของบริษัทที่จะต้องไปให้ถึง โดยพยายามรักษามาตรฐานการบริการ ภายใต้คำขวัญที่ว่า


“ส่งของตรงเวลา ประกันความเสียหาย เต็มใจบริการ”