ทำบุญ บริษัทฯ 6 มิ.ย.55

 

คุณชุมพล ประธานในพิธี

 

 

พระสงฆ์จากวัดโกมุทพุทธรังษี

 

แขกผู้มีเกียรติ 1

 

 

ถวายภัตตาหารเช้า

 

พรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

 

 

แขกผู้มีเกียรติ 2

 

จัดเตรียม!!!

 

 

อาหารรับแขก